Rannikko-Pohjanmaan vihreät ja Vaasan vihreä valtuustoryhmä pitävät Vaasan kaupungin metsäsuunnitelmaa 2020-2030 yksipuolisena. Siinä metsä nähdään pääosin teollisuuden ja energiahuollon raaka-aineena. Metsän virkistysarvoa vähätellään, samoin sen merkitystä monimuotoisen lajiston kotina. 

“On nähtävä metsä puilta. Jos tämä suunnitelma toteutuu, Vaasan metsien hiilitase ei käytännössä kasva 2020-luvulla, jonka arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen kannalta kriittinen vuosikymmen. Suunnitelma ei huomioi Vaasan kaupungin strategiaa, jossa korostetaan kestävää kehitystä ja hiilineutraaliutta,” toteaa rannikkopohjanmaan vihreiden puheenjohtaja Marko Perälä. 

Avohakkuita on suunnitteilla kaikkialla kaupunkimme metsissä, esimerkiksi Gerbyssä, Kuusisaaressa, Mustikkamaalla, Pilvilammella, Pukinjärven lähettyvillä ja Sundomin-Öjbergetin alueella. Vihreät eivät hyväksy suunnitelmaa avohakkuista.

Avohakkuiksi laskemme myös suunnitelmassa mainitut siemen- ja suojuspuuhakkuut sekä kaistalehakkuut. Ne tuhoavat kohteenaan olevan metsän käytännössä yhtä tehokkaasti kuin avohakkuu. 

Hakkuut, joilla raivataan tilaa asuntojen ja liiketilojen uudisrakentamiselle, ovat ymmärrettäviä. Toki kaupungin kasvaessa on ensisijaista tiivistää yhdyskuntarakennetta niin, ettei luontoa tarvitse tarpeettomasti hävittää. 

Sen sijaan vanhoihin, yli satavuotiaisiin metsiin kohdistuvat hakkuut ovat vastoin kaupungin tavoitetta olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Vanhat metsät ovat merkittäviä hiilivarastoja ja luonnon monimuotoisuuden keskittymiä. 

“Hakkuita tulee välttää sellaisilla metsäalueilla, joilla on erityinen virkistysarvo kaupunkilaisille. Näitä ovat esimerkiksi päiväkotien ja alakoulujen lähellä sijaitsevat metsiköt”, sanoo Rannikko-Pohjanmaan vihreiden hallituksen jäsen Juha Tuomikoski.

Edellä esitetyin varauksin hyväksymme jatkuvan kasvatuksen mukaiset harvennushakkuut Vaasan metsissä. 

Suomen hiilinielu on muuttunut laajojen hakkuiden vuoksi negatiiviseksi, eli maaperämme laskee ilmakehään enemmän hiiltä kuin se sitoo itseensä. Yksi keskeinen syy tälle kansalliselle ympäristökatastrofille ovat viime vuosien laajat metsänhakkuut. 

“Suomessa pitää vähentää hakkuita. On luontevaa aloittaa hakkuiden vähentäminen kaupunkimetsistä, joiden ensisijainen arvo ihmiselle on virkistyskäyttö eikä puuntuotanto”, sanoo Marko Perälä.

Lisätietoja:

Marko Perälä, puheenjohtaja, Rannikkopohjanmaan vihreät

050 566 2683, peralamarko@gmail.com