Valtuustokauden ja tämän vihreän valtuustoryhmän viimeinen valtuustonkokous järjestettiin 26.7.2021. Käsittelyssä oli mm. Wasa station.

Vihreä valtuustoryhmä kannatti annettuja esityksiä, joilla mahdollistetaan Wasa Stationin rakentaminen. Näillä päätöksillä Vaasasta tulee vahvempi kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunki ja tuo Vaasan seudulle satojen miljoonien eurojen arvosta yksityistä investointirahaa. Vihreissä hankkeen tavoitteisiin on suhtauduttu varovaisen positiivisesti. Erityisesti on tunnistettu vahva tarve musiikki- ja kongressikeskuksen perustamiselle.

Samalla kuitenkin tiedostamme hankkeen riskit ja sen kuormitustekijät kaupungin talouteen. Vihreiden huolenaiheet kohdistuvat seuraaviin tekijöihin, joihin toivomme jatkovalmistelussa kiinnitettävän huomiota.

Vaasan kaupungin esitetään sitoutuvan viideksitoista vuodeksi palloiluhallin käyttäjäksi, mikä kustantaa perusopetukselle 260 000 euroa vuodessa. Vihreät ovat huolissaan korkeasta käyttökorvauksesta. Onko tämä nyt esitetty vuokrausjärjestely kustannustehokkain ratkaisu kaupungille pitkällä aikavälillä?

Esityksessä todetaan, että kaupunginorkesterin määrärahaa on korotettava arviolta 300 000 euroa vuodessa vuokrakustannusten kattamiseksi Wasa Stationilla. Kaupunginorkesterin tuotanto- ja toimintaresursseihin ei ole kuitenkaan esitetty lisämääräraha-arvioita tuleville vuosille. Nykyiset resurssit eivät ole riittävät kattamaan nykyistä laajempaa toimintaa Wasa stationilla ja vihreät toivovat, että tähän asiaan kiinnitetään huomiota jatkovalmistelussa.

Wasa stationin operatiivisen toiminnan henkilöstötarpeen on arvioitu olevan tulevaisuudessa 8 henkilöä, mitä vihreät pitävät jopa alimitoitettuna esityksenä etenkin mitä tulee teknisen henkilöstön määrään suhteessa tapahtumien määrään. Henkilöstöresursseihin olisi vielä syytä kiinnittää huomiota hankkeen edetessä. Kun panostetaan seiniin, on panostettava myös markkinointiin ja asiakaskokemukseen, jotta käyttäjäaste saadaan korkeaksi ja talo täyteen elämää.

Vihreät ovat olleet huolissaan Wasa Stationin kauppakeskuksen vaikutuksista ydinkeskustaan. Saatavilla olevien tietojen varassa vihreät eivät tällä hetkellä koe, että Wasa Stationin kauppakeskus tulisi vähentämään ydinkeskustan elävyyttä. Tulemme kuitenkin seuraamaan kauppakeskuksen kehittämistä ja kehittymistä hankkeen edetessä, ja pitämään ydinkeskustan elävöittämistä vahvasti mukana osana laajan keskusta-alueen kehittämisen kokonaisuutta.

Lopuksi, vihreät edellyttävät sitä, että luottamushenkilöt saavat säännöllisesti tietoa hankkeen etenemisestä. Lisäksi nyt esitettävät Wasa Stationin alaisuuteen siirrettävät toiminnot tulisi arvioida niille kuuluvissa lautakunnissa, ja että lautakunnat saavat hankkeen etenemistä koskevat asiat vähintäänkin tiedoksi läpi valmistelun.

Näillä evästyksin toivomme, että hanke etenee onnistuneesti eteenpäin.