Vaasan valtuusto puhui kielitaidosta ja antoi lisää rahaa päivähoitoon

Vaasan kaupunginvaltuusto kokoontui 14.6.2021 eli kuntavaaleja seuraavana päivänä, vanhassa kokoonpanossaan. Alkuperäinen suunnitelma oli ollut, että tämä olisi uuden valtuuston ensimmäinen kokous, mutta kuntavaalien siirto muutti suunnitelmia.

Tämä oli tällä tietoa viimeinen valtuuston kokous kolmelle vihreän valtuustoryhmän jäsenelle : Marko Perälälle, Eeva Simonsille ja Juha Tuomikoskelle.

Miten vaasalaisista lapsista saadaan kaksikielisiä?

Vaasan kaupungin kieliohjelma herätti vilkkaan keskustelun. Eeva Simons huomautti, että ohjelmassa ei kiinnitetä paljon huomiota lapsiin. “Täällä kaksikielisessä Vaasassa voi kasvaa täysin yksikieliseksi, niin että toisella kotimaisella kielellä, oli se sitten ruotsi tai suomi, ei osata laskea, kysyä tai vastata. (…) Näin ei saisi olla ja tähän pitäisi puuttua kieliohjelmassamme.”

“Kaikille suomenkielisille lapsille pitäisi antaa ruotsinkielellä kielisuihkua ja ruotsinkielisille lapsille suomenkielistä kielisuihkua. Kaikista lapsista pitäisi kasvattaa kielipositiivisia ja toisen kielen oppimisesta pitäisi tehdä hauskaa ja helppoa. Toista kieltä pitäisi kuulla paljon ja käyttää paljon. (…) Silloin meillä kasvaa vahvasti kaksikielisiä vaasalaisia, joilla vaihto kielestä toiseen käy kätevästi, automaattisesti.”

Kaksi- vai monikielinen Vaasa?

Juha Tuomikoski muistutti että Vaasa ei ole vain kaksikielinen kaupunki. Suomen ja ruotsin lisäksi kaupungissamme puhutaan noin sataa eri äidinkieltä. Yhdistävänä kielenä (lingua franca) toimii ruotsin ja suomen lisäksi usein englanti, koska kaupungissamme on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita englanninkielisillä linjoilla. Kaupungissamme on kolmikielisiä kouluja, joilla annetaan opetusta suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Lisää rahaa päivähoitoon ja bussiliikenteeseen

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talouskehyksen eli arvion siitä, kuinka paljon rahaa tullaan käyttämään eri toimintoihin. Kehys tehtiin ensimmäistä kertaa vajaan vuosikymmeneen sellaisessa tilanteessa, että kaupungilla ei ole alijäämää.

Kehyksessä varataan varhaiskasvatukseen miljoona euroa, ja summaa saatetaan nostaa vielä ylöspäin syksyn jatkokäsittelyssä. Joukkoliikenteeseen varaudutaan lisäämään 600 000 €, mutta summa tarkentuu syksyn aikana. Nämä molemmat ovat asioita, joita vihreä valtuustoryhmä on ajanut aktiivisesti.

Esteetön uimaranta

Eeva Simons jätti valtuustoaloitteen esteettömän uimarannan tekemisestä Vaasaan. Vaasa on merellinen kaupunki, jossa kaikilla pitäisi olla mahdollisuus nauttia rantaelämästä. Kaupungissa ei kuitenkaan ole sellaista rantaa, jossa liikuntavammaiset kaupunkilaiset ja turistit voisivat käydä mahdollisimman helposti ja itsenäisesti uimassa. Vaasa on ottanut esteettömyyden yhdeksi tärkeäksi osaksi kaupunkikuvaa, joten esteettömän pitäisi näkyä kaupungin toiminnoissa. Siksi tarvitaan myös esteetön ranta.

Kaupunkiniittyjä Vaasaan

Valtuusto käsitteli Lotta Alhonnoron aloitetta “Vahvistetaan kaupunkiniityillä luonnon monimuotoisuutta”. Alhonnoro kiitti aloitteensa nopeasta käsittelystä. “Olen myös iloinen, että Onkilahti on saamassa omat luonnoniittynsä, kuten aloitteessa esitin. Nurmikkojen korvaaminen luonnankukkaniityillä on helppohoitoinen ja viihtyisyyttä lisäävä tapa edistää luonnon monimuotoisuutta. (…) Karut luonnonniityt ovat saariston rikkaus, vehmaat kukkaniityt kaupunkilaisten ilo. Parhaimmillaan Vaasa voisi olla tunnettu kukkivana kaupunkina.”