Vaasan valtuusto puhui lasten liikennepuistosta ja taas kerran sote-menoista

Vaasan kaupunginvaltuusto keskusteli pitkään kaupungin uudesta hallintosäännöstä eli käytännössä uudesta organisaatiosta. Organisaatiouudistusta tarvitaan, kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy vuoden 2022 alussa kaupungilta “hykylle” eli Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle.

Sote-määrärahat taas kerran liian pienet

Vuoden ensimmäisen neljänneksen talouskatsauksessa oli synkkä ennuste : sosiaali- ja terveydenhuolto ylittää tänä vuonna budjettinsa yli 9 miljoonalla eurolla. Vihreät olivat aikaisemmin esittäneet sote-budjettiin 5 miljoonan korotusta sillä perusteella, että esitetyt rahamäärät olivat epärealistisen pieniä.

Lotta Alhonnoro totesi, että budjetin ylitys oli ennakoitavissa jo viime vuonna. Hän toivoi, että kaupunki ei enää tulevaisuudessa tekisi tarkoituksellisia alibudjetointeja.

Lasten liikennepuisto

Vaasan kaupunki suunnittelee lasten liikennepuiston perustamista Onkilahden puistoon.

Eeva Simons totesi, että liikennepuisto on erinomainen hanke, joka ansaitsee määrärahansa. Hän kritisoi sitä, että liikennepuistoa ollaan sijoittamassa Onkilahden puistoon, jonne on tulossa myös kirsikkapuisto ja skeittiparkki. Simons kysyi, pitääkö kaikki toiminnot keskittää yhteen paikkaan, ja eikö mitään voi sijoittaa keskustan ulkopuolelle?

Villieläinhoitola

Emine Ehrström oli tehnyt aloitteen Vaasan kaupungin yhteistyöstä villieläinhoitola Nordic Wildlife Caren kanssa. Villieläinhoitola sijaitsee Mustasaaressa.

Ehrström kertoi, että Suomen eläinsuojelu SEY kertoo vastaanottaneensa 8 000 eläinsuojeluilmoitusta vuonna 2020. Näissä nousi esille eläimiin kohdistuvan väkivallan lisääntyminen. Koronan myötä ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt, ja ihmisten tilanne heijastuu myös valitettavasti eläinten kohteluun.

On tärkeää, että jokainen kuntalainen tietää oman velvollisuutensa oli kyseessä sitten seuraeläimen tai luonnonvaraisen eläimen kaltoinkohtelun todistaminen tai loukkaantuneen eläimen kohtaaminen. Vaasan kaupunkina voimme auttaa vastuiden tunnistamisessa ja tietotaitojen vahvistamisessa.

Rakenteellinen sosiaalityö

Ivanka Capova oli tehnyt aloitteen rakenteellisen sosiaalityön ottamisesta käytännöksi. Kyseessä on sosiaalityö, jossa kerätään systemaattisesti ennakoivaa tietoa ja seurantatietoa ja käytetään sitä päätöksenteon pohjana.

Juha Tuomikoski sanoi, että rakenteellinen sosiaalityö on erityisen tärkeää nyt, kun sosiaalityö siirtyy kaupungilta “hykylle” eli maakunnalliselle hyvinvointikuntayhtymälle. Samaan aikaan korona on kärjistänyt sosiaalisia ongelmia. Seurantajärjestelmät ovat erityisen tärkeitä, koska Vaasan kaupungin pitäisi tietää, kuinka “hyky” toteuttaa sosiaalityötä meidän kuntalaistemme kanssa. Tärkeä kysymys on, missä määrin sosiaalityön uusien rakenteiden pitäisi toimia kaupungin ja missä määrin “hykyn” tasolla.

Vaasan sataman asemakaava

Lotta Alhonnoro piti tärkeänä, että kaava-alueen rakennusten suojelukohteista laaditaan erillinen tarkempi selvitys, kuten RKP esitti ponnessaan. Selvitystyöhön ei kuitenkaan kuulu arvotusten tai painotusten tekeminen, joita RKP esitti. Vihreät äänestivät RKP:n ponsiesitystä vastaan.