Valtuustoaloitteet makaavat “pöytälaatikossa” 

Valtuusto keskusteli käsittelemättömistä aloitteista. Valtuutetuilla on oikeus jättää aloite jonkin asian selvittämisestä, ja on sovittu että virkamiehet käsittelevät aloitteen ja tuovat sen vastauksen valtuustolle vuoden kuluessa. Pisimmillään aloitteet ovat maanneet virkamieskäsittelyssä 8 vuotta. Lotta Alhonnoro totesi, että tällaista ei voi missään tapauksessa hyväksyä.

Vihreiltä valtuutetuilta makaa useita aloitteita käsittelyssä :
2017 Emine Ehrström, Eläinsuojelulain velvoitteet kuntoon Vaasassa.
2017 Emine Ehrström, Vaasan kaupunki ja villieläinhoitola Nordic Wildlife Care
2018 Lotta Alhonnoro, #MeToo: Vaasasta syrjimättömyyden ja tasa-arvon edelläkävijä
2018 Ivanka Capova, Kotouttamisen koordinaation järjestäminen Vaasan kaupungissa
2019 Laura Ala-Kokko, Keskustan nopeusrajoituksen alentaminen 30 km/h
2019 Ivanka Capova, Vaasan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen. Aloitetta ei ole virallisesti käsitelty, mutta samana vuonna Vaasa aikaisti hiilineutraalisuustavoitteensa vuodesta 2035 vuoteen “202X” eli määrittelemättömään ajankohtaan 2020-luvulle.
6/2020 Ivanka Capova, Aloite rakenteellisesta sosiaalityöstä Vaasan kaupungissa
10/2020 Lotta Alhonnoro, Hiilineutraali Vaasa 202X toimenpidesuunnitelma
12/2020 Lotta Alhonnoro, Vaasan kaupungista perheystävällinen työpaikka

Pikipruukin tilanne

Vaasan kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Pikipruukista on esitys, jonka mukaan yhtiö jaetaan kolmeen osaan, ja osa sen asuntokannasta joko myydään tai puretaan. Tämä herätti vilkkaan keskustelun. Juha Tuomikoski sanoi, että Pikipruukille on muodostunut omilla segmenteillään monopoliasema, joka on jossain määrin “laiskistanut” yhtiötä. Siksi yhtiön jakaminen on riskeistä huolimatta toimenpide, joka voisi saada siihen dynaamisuutta.

Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli

Valtuusto keskusteli mahdollisuudesta, että Vaasan kaupunki osallistuu Lapsiystävällinen kunta -malliin tavoitteena saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –tunnustus. Lotta Alhonnoro kannatti aloitetta.

Tunnustuksen saaminen edellyttää, että Vaasa luo järjestelmän, jossa arvioidaan päätösten vaikutusta lapsiin ja pidetään seurantaa nimenomaan lapsinäkökulmasta. Alhonnoro totesi, että malli mahdollistaa vaikutusten arvioinnin kehittämisen myös laajemmin, kuten vihreät ovat usein esittäneet.

Vamian Hansa-kampuksen esteettömyyden lisääminen

Eeva Simons teki aloitteen, että Vamian Hansa-kampuksen sisäänpääsykerroksen ja juhlasalin välille rakennetaan hissi esteettömyyden lisäämiseksi. Hansa-kampuksen juhlasalia käytetään paljon, ei pelkästään Vamian omia tilaisuuksia varten, vaan siellä järjestetään myös muita tapahtumia, esimerkiksi vanhojen tansseja, luentoja ja myyjäisiä.

Keskustaan toimintaa lapsiperheille

Emine Ehrström, Ivanka Capova ja Lotta Alhonnoro tekivät aloitteen, että Vaasan kaupunki suunnittelee keskustaan, mieluiten torille / torin laidalle, lapsille suunnatun aktivointialueen. Lisäksi olisi hyvä tarkastella mahdollisuuksia lastenkärryjen tarjoamiselle keskustassa.

Vaasan torin alue ja ydinkeskusta tarvitsevat vetovoimaa lisääviä tekijöitä lapsiperheille. Osa vaasalaisperheistä kokee tällä hetkellä asioimisen helpommaksi esimerkiksi Kivihaan GW-galleriassa kuin Vaasan ydinkeskustassa: GW-galleriassa on tarjolla lastenkärryt sekä lapsille suunnattu leikkipiste. Lastenkärryjen tarjoaminen yleiseen käyttöön helpottaa esimerkiksi pyörällä matkustavien asioimista.