Vaasan kaupunginvaltuusto kokoontui 22.2.2021 ensimmäisen kerran tämän vuoden puolella ja kokousti lähes kolme tuntia. 

Talous tasapainoon, sote-menot kasvavat

Valtuusto keskusteli lähes tunnin Vaasan kaupungin talousnäkymistä, joissa oli todella paljon tuntemattomia tekijöitä. Kaksi asiaa nousi keskustelussa yli muiden :

  • 2010-luvun aikana kertynyt Vaasan kaupungin ns. kumulatiivinen alijäämä saadaan ehkä katettua jo tämän vuoden aikana. Vaasa on tehnyt viime vuosina hyvää taloudellista tulosta, ja sillä katetaan kaukaisempien vuosien miinusmerkkiset tulokset.
  • Sosiaali- ja terveyshuollon menoissa saattaa tapahtua jopa 10%:n kasvu lähivuosina. Tämä liittyy siihen, että Pohjanmaan kunnat luopuvat omasta sote-toiminnastaan ja luovuttavat sen maakuntatasoiselle Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Juha Tuomikoski huomautti, että yksi selitys sote-menojen nousuun voi olla Vaasan kaupungin tapa tehdä alijäämäisiä sote-budjetteja. Kun uusi maakuntaorganisaatio alkaa tehdä realistisia budjetteja, se näkyy menojen kasvuna.

Kohdunkaulan syövän seulonnan aloitus jo 25-vuotiaille Vaasassa

Valtuusto keskusteli aloitteesta, että kohdunkaulan syövän seulonta aloitettaisiin jo 25-30-vuotiailla naisilla, samoin 60-65-vuotiailla. Aloite menisi ensi vuonna alkavan Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän päätettäväksi. Lotta Alhonnoro puolsi asiaa ja perusteli päätöstä sillä, että kohdunkaulan syöpää esiintyy 25-vuotiailla lähes yhtä paljon kuin 30-vuotiailla. 

Vahvistetaan kaupunkiniityillä luonnon monimuotoisuutta

Lotta Alhonnoro esitti valtuustoaloitteessaan, että Vaasan kaupunki perustaa luonnonkukkaniittyjä tukemaan uhanalaisten luontotyyppien säilymistä, pölyttäjien elinolojen turvaamiseksi ja kaupungin kaunistukseksi. Samalla Vaasan kaupungille voitaisiin kehittää oma niittyseos, jossa suositaan paikallisia luonnonkukkia.