Vaasanseudun vihreät nimesi 27.9.2020 lisää ehdokkaita huhtikuussa 2021 käytäviin kuntavaaleihin. Nyt ehdolle asetettuja ovat pitkän linjan vihreät vaikuttajat Tapio Osala ja Juha Tuomikoski. Molemmat asuvat Vaasassa.

Eläkkeellä oleva ekonomi Tapio Osala on aktiivinen luonnonsuojelija ja petolintujen rengastaja. Häntä kiinnostaa erityisesti maankäyttö ja kaavoitus. “Kaupungin lähimetsät, kuten Vaskiluoto, on jätettävä kaupunkilaisille virkistyskäyttöön” hän toivoo. Urheilutaustaiselle Osalalle lasten liikuntaharrastusten tukeminen on tärkeää. “Lasten harjoitusvuorot kaupungin liikuntatiloissa ovat maksuttomia, mutta kaupungin pääasiassa omistaman jäähallin harjoitusvuorot ovat maksullisia ja tähän toivon muita ratkaisuja” hän sanoo.

Maahanmuuttajien kouluttajana työskentelevä Juha Tuomikoski on kuulunut vihreisiin 2000-luvun alusta lähtien, koska kokee että vihreät kykenevät parhaiten ajamaan sekä ympäristön että ihmisten asiaa. Tuomikoski on ollut vuodesta 2017 lähtien varajäsen Vaasan kaupunginhallituksessa.
Tuomikoski pitää tärkeänä Vaasan kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2020-luvun aikana. “Missio on vaikea, muttei mahdoton” hän pohtii. Ympäristön hyvinvoinnin lisäksi Tuomikoski pitää tärkeänä myös ihmisten hyvinvointia. “Kaupunkimme sote-palveluja ollaan siirtämässä 2022 Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Haluan että Vaasa puolustaa siellä erityisesti sosiaalityötä esimerkiksi lastensuojelua.”

Aiemmin Vaasanseudun vihreiden kuntavaaliehdokkaiksi on nimetty Lotta Alhonnoro, Emine Ehrström, Jussi Loukiainen, Kaarlo Lepistö, Ulla Lämsä, Tuula Närvä, Harri Salovaara, Tobias Simon ja Marko Perälä Vaasasta.

Vasanejdens Gröna nominerade nya kommunalvalskandidater

Vasanejdens gröna kom 27.9.2020 ut med mera namnen till kandidater i kommunalvalen i april 2021. Bland kandidaterna finns Tapio Osala och Juha Tuomikoski. Båda två bor i Vasa. De har varit länge med i de Grönas aktiviteter.

Vasanejdens grönas tidigare offentliggjorda kommunalvalskandidater för 2021 är följande: Lotta Alhonnoro, Emine Ehrström, Jussi Loukiainen, Kaarlo Lepistö, Ulla Lämsä, Tuula Närvä, Harri Salovaara, Tobias Simon och Marko Perälä från Vasa.

Lisätietoja – mera information:
Tapio Osala, 0400 761 185, tapio.antero.osala@gmail.com
Juha Tuomikoski, 050 3577 859, juha.r.tuomikoski@gmail.com