Vaasanseudun vihreät ry:n varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Perälä. Perälä on lähihoitaja, musiikin monitoimija sekä Vaasan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen.
Yhdistys piti järjestäytymiskokouksensa lauantaina 25.1.2020. Sihteerinä toimii Juha Tuomikoski ja taloudenhoitajana Kaarlo Lepistö. Hallituksessa on mukana myös uusia jäseniä, joista Mirva Gullman toimii viestintäkoordinaattorina ja jäsenasiainhoitajana, Ulla Lämsä kuntavaalikoordinaattorina ja Tobias Simon tapahtumakoordinaattorina. Hallituksen varajäseninä toimivat Lotta Alhonnoro, Jussi Loukiainen ja Teemu Mäenpää. 

– Vihreille tärkeät teemat kuten ympäristö, koulutus ja hyvinvointi kiinnostavat myös paikallisesti ja joukkoomme onkin viime vuosina liittynyt uusia jäseniä, kertoo puheenjohtaja Tuula Närvä. Hienoa, kun saimme hallitukseenkin uutta väkeä täydentämään osaamistamme, hän jatkaa.

———————————–

Vasanejdens gröna valde Marko Perälä som vice ordförande för år 2020. Perälä är närvårdare till yrke, mångsysslare inom musik samt medlem i kultur- och idrottsnämnden i Vasa.

Föreningen tog beslut om ansvarsfördelninen inom styrelsen på lördagens möte: Juha Tuomikoski valdes som sekreterare och Kaarlo Lepistö som kassör. Styrelsen har nya medlemmar, varav Mirva Gullman fungerar som kommunikationskoordinator samt tar hand om medlemsärenden, Ulla Lämsä som kommunalvals koordinator och Tobias Simon som evenemangskoordinator. Suppleanter i styrelsen är Lotta Alhonnoro, Jussi Loukiainen och Teemu Mäenpää.

Grönas kärntema, miljö, utbildning och välfärd väcker intresse även lokalt, vilket ger sitt uttryck i form av växande medlemsskara, berättar ordförandeTuula Närvä. Det känns fint att se, att vi har fått med nya krafter
även i styrelsen, somt bra komplement till det tidigare kunnandet.