Vaasa on Euroopan Energiaveturi!

Vuoden 2019 viimeisessä valtuuston kokouksessa käsiteltiin mm. Vaasan strategian päivittämistä, maapoliittisen ohjelman päivitys sekä useita aloitteita. Yksi niistä oli Lotta Alhonnoron tekemä aloite sukupuolitietoisesta budjetoinnista. 

Kaupungin strategiassa Vaasaan viitataan Pohjolan energiaveturina. Me vihreät halusimme strategian tasolla nostaa kunnianhimoa ja ehdotimme, että vastaisuudessa pyrimme olemaan koko Euroopan energiaveturi. Energiateollisuuden ja -tutkimuksen ekosysteemimme on ainutlaatuinen koko Euroopan tasolla ja nyt onkin aika ottaa vielä isompia askeleita eteenpäin. Tämä muutos strategiaan sai koko valtuuston taakseen, ja hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lotta Alhonnoro jätti aloitteen sukupuolitietoisesta budjetoinnista syyskuun alussa. Sukupuolitietoisella budjetoinnilla tarkoitetaan sitä, että sukupuolivaikutuksia arvioidaan ennakkoon talousarvion valmistelussa, soveltamisessa, tarkastuksessa ja raportoinnissa. Esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen, vanhusten kotihoidon resurssoinnin ja eri urheilumuotojen rahoituksen vaikutukset kohdistuvat eri tavalla eri nais- ja miesryhmiin. Sukupuolitietoinen budjetointi on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä kaupungin toiminnoissa.
Vastauksessa aloitteeseen esitetään, että sukupuolivaikutusten arviointi tehdään ensi vuonna 1-2 palvelualueen kanssa. Tehdään pilottiarviointi siitä, miten tasa-arvo toteutuu ko. palveluisssa. Sukupuolitietoinen budjetointi integroidaan talousarvioon ja vaiheittainen eteneminen, vastuut ja resurssit sovitaan. 

Vihreä valtuustoryhmä kannatti aloitetta kouluvalmentaja-toiminnan järjestämisestä, mutta myös koulunuorisotyön lisäämistä vaasalaisiin yläkouluihin.

Emine Ehrström katsoi, että riippumatta siitä käytetäänkö käsitettä kouluvalmentaja, kerhotuutori tai koulunuorisotyöntekijä, on näissä kaikissa kyse erityisesti toimijoista, jotka toimivat ja tukevat nuoria nuoren ehdoilla ja nuoren lähtökohdista käsin. 

Ehrström kannustaa kaupunkia siihen, että palveluita lisätään vahvemmin kouluympäristöön. Koulu on kasvatuksen ja sosiaalisen oppimisen tärkeä paikka. Näillä toimin edesautamme esimerkiksi sitä, että näkymättömät lapset ja nuoret nähdään ja kuullaan; vilkkaille ja levottomille lapsille ja nuorille voidaan antaa lisää työkaluja rauhoittumiselle ja kuuntelemiselle. 

Perusopetukseen tulee lisätä matalan kynnyksen palveluita, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen ja nuorten ehdoilla toimimiseen. Nämä ovat keskeisessä osassa nuorten luottamusta saavuttaessa.

Vaasan maapoliittisen ohjelman päivityksessä keskityttiin pitkälti kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Tulevaisuudessa Vaasa panostaa enemmän kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja keskusta-alueen täydennysrakentamiseen kannustamalla esimerkiksi ullakkorakentamiseen. Myös uudisrakentamisen kohdalla energiatehokkaista ratkaisuista saa nyt taloudellista hyötyä, kun alennukset tonttivuokriin sidotaan rakennusten energiatehokkuuteen. 

Valtuusto siirtyy kokouksen myötä joulutauolle, ja vihreä valtuustoryhmä toivottaa kaikille iloista ja rauhallista keskitalven juhlaa ja onnellista uutta vuotta!

Vihreä valtuustoryhmä 2017-2021

Valtuutetut:

Laura Ala-Kokko, laura.ala-kokko (  at  ) vihreat.fi

Ivanka Capova, ivanka.capova(  at  )vaasa.fi

Lotta Alhonnoro, lotta.alhonnoro(  at  )vihreat.fi

Emine Ehrström, emine.ehrstrom(  at  )vaasa.fi

Varavaltuutetut:

Eeva Simons

Juha Tuomikoski

Marko Perälä

Omar Yehia