Vihreät terveiset Vaasan valtuuston budjettikokouksesta 18.11.2019

Vaasan kaupunginvaltuuston budjettikokouksella oli edessään raskaita säästötoimenpiteitä. Vaasan kaupungille on sinänsä tulossa plussatulos, mutta ongelmana on menneiden vuosien kertynyt alijäämä (miinustulos). Kuntalaki vaatii, että alijäämä tulee kattaa neljässä vuodessa. Se tarkoittaa, että kaupungin tulee tehdä seuraavan neljän vuoden kuluessa ylijäämää (plussatulosta) vähintään aikaisempien vuosien alijäämän verran.

Ensi vuonna kaupungille ”erääntyy” 17 miljoonan euron verran vanhojen alijäämien kattamista. 

Kaupunginjohtaja Tomas Häyryn budjettiesitys on, että tämä summa kerätään kokoon korottamalla kuntaveroa 0,5 prosenttia, eli nykyisestä 20,5 %:sta 21 %:iin. Lisäksi kaikille toimialoille määrätään 2,05 prosentin menoleikkaus ns. juustohöyläperiaatteella. 

Lotta Alhonnoro korosti vihreiden ryhmäpuheenvuorossa, että säästöjen lisäksi ratkaisuja on haettava tulopuolelta. “Meidän on kyettävä hyödyntämään paremmin hankerahoituksen mahdollisuudet. Yhtä lailla meidän pitää panostaa yritys- ja järjestöyhteistyöhön. Vaasan korkeakoulut, yritykset, yhteisöt ja kaupunki muodostavat innovaatioekosysteemin, jonka mahdollisuuksista moni voi vain haaveilla.”

Maltillinen veronkorotus

Valtuusto päätti korottaa kuntaveroprosenttia kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, eli puolen prosenttiyksikön verran 21 %:iin. Vihreät kannattivat äänestyksissä tätä. Salissa oli myös esitykset suuremmasta korotuksesta ja nollakorotuksesta. 

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen korottaa asuinrakennusten kiinteistöveroa 0,55 %:n (nykyisin 0,5%). Tällä korotuksella saadaan kokoon 0,6 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan ensisijaisesti perusopetukseen. Vihreät kannattivat äänestyksissä tätä.

Vihreiden päähuolena varhaiskasvatus

Vihreiden päähuolena oli tänä vuonna varhaiskasvatus, johon esitetään talousarviossa 1,5 M€:n leikkausta. Emine Ehrström esitti, että varhaiskasvatuksen säästöjä vähennetään puolella miljoonalla eurolla (0,5 M€). Pitkän ja monipolvisen valtuustokeskustelun jälkeen Lotta Alhonnoro muotoili esityksen uudelleen : varhaiskasvatuksen säästöjä leikattaisiin 0,2 M€ ja koituvat kustannukset katettaisiin kaupungin kiinteistöjen myynnillä.

Ehrström perusteli esitystään sillä, että varhaiskasvatuksella on lapsimäärä koskevia lakisääteisiä mitoituksia, josta ei voi joustaa. “Aluehallintovirasto puuttuisi tähän välittömästi. Päiväkotipaikkoja on nyt tarpeen mukaisesti, eikä yhtään enempää.” Lisäksi Ehrström muistutti, että Rinteen hallitus on esittämässä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista elokuussa 2020 lähtien. Tämä merkitsee Ehrströmin arvion mukaan 100-120 uuden päivähoitopaikan tarvetta Vaasassa.  

Vihreiden esitys ei pelasta täysin varhaiskasvatusta leikkauksilta mutta loiventaa niitä huomattavasti. Vihreiden esitys kuitenkin hylättiin äänestyksessä.

Alibudjetoitu sote

Sosiaali- ja terveystoimen menot synnyttivät paljon keskustelua. Toimiala on ylittänyt budjettinsa säännöllisesti viime vuosina, ja budjettiylityksiä on jouduttu kattamaan kesken vuoden lisämäärärahoilla. Valtuustosalissa kuului syytöksiä, että sote-ala ei yritäkään noudattaa säästölinjauksia. 

Lotta Alhonnoro muistutti, että sosiaali ja terveysmenoja on alibudjetoitu jo vuosien ajan. Budjetoidut rahat eivät yksinkertaisesti riitä. “Tästä on päästävä eroon.”

Asumisneuvontaa häädön uhkaamille

Lotta Alhonnoro esitti, että kaupunki ottaa käyttöön asumisneuvontapalvelut.  Tavoitteena on ratkaista asiakkaiden taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten ongelmia kuten vuokranmaksun häiriöt, vuokravelat ja häätötilanteet. 

Taustatyötä tehnyt Ivanka Capova oli arvioinut yhdessä Vaasan kaupungin virkamiesten kanssa, että palveluun kuluu rahaa 50 000 €/vuosi, mutta se maksaa itsensä takaisin muiden menojen pienentymisenä. Tämä on kokemus niistä kunnista, joissa asumisneuvonta on otettu käyttöön – esimerkiksi Seinäjoella laskettiin asumisneuvonnan säästäneen viime vuonna 150 000 €.

Eläinlääkäripalvelut

Emine Ehrström muistutti, että eläinlääkäripalvelut ovat Vaasan seudulla alimitoitettuja. Tällä hetkellä yksi eläinlääkäri hoitaa Vaasan, Mustasaaren, Vöyrin, Laihian ja Vähäkyrön koti- ja lemmikkieläimet ja saattaa joutua tekemään jopa 64 tunnin yhtämittaisen päivystysvuoron.

Ruokahävikin vähentäminen

Vaasa sitoutuu kehittämään aktiivisesti hävikkiruoan jakelua. Ruokahävikin hyödyntäminen ja työn kehittäminen on kädenojennus kaikista heikompiosaisten hyväksi, linjassa ilmastotavoitteiden kanssa ja tuki järjestöille jotka tätä upeaa työtä jo tekevät. Valtuusto hyväksyi Lotta Alhonnoron esittämän tekstilisäyksen yksimielisesti.