Päätöksenteko, Vaasa-lisä ja Palosaaren kirjasto

Kaupunginhallitus päätti elokuussa, että osana yhteistoimintamenettelyä (yt) lakkautetaan kotihoidon Vaasa-lisä ja Palosaaren kirjasto. Kaupunginhallituksen vihreä varajäsen Juha Tuomikoski esitti tuolloin, että päätös jätettäisiin pöydälle, eli asiaa harkittaisiin vielä. Tuomikosken motiivina oli lähinnä se, että esitys tuli viime tingassa, ja siinä esitetyt säästöt eivät ole tavanomaista yt-asiaa. Lisäksi säästöissä esitettiin 12 työntekijän vähentämistä varhaiskasvatuksesta – samaan aikaan kun on odotettavissa, että päivähoitoon tulee entistä enemmän lapsia. Tuomikosken esitys ei saanut kaupunginhallituksessa kannatusta.

Vaasan vihreä valtuustoryhmä teki kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Vihreät valtuutetut totesivat, että kaupunginhallituksen päätösvaltaan ei kuulu
kotihoidon Vaasa-lisän lakkauttaminen – asia kuuluu valtuuston päätettäväksi.
Palosaaren kirjaston lakkauttaminen – asia kuuluu kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätettäväksi.

Lotta Alhonnoro korosti valtuustossa, että vihreät eivät ota tässä vaiheessa kantaa itse Vaasa-lisään ja Palosaaren kirjastoon. Vihreät vastustavat epäselvää ja läpinäkymätöntä päätöksentekoa, jossa rikotaan kaupungin omia sääntöjä. “Meidän prosessien on oltava kunnossa. Toiminnan on oltava yhteisiin sääntöihin perustuvaa, läpinäkyvää ja demokraattista. Näistä ei voi joustaa. Kyse on meidän toiminnan uskottavuudesta.”

Vihreä valtuustoryhmä tunnistaa sen ongelman, että toisaalta Vaasan kaupungin talous on pahasti miinuksella, ja toisaalta monet peruspalvelut ovat aliresursoituja.

Vaasa hiilineutraaliksi jo 2020-luvulla?

Vaasan kaupunki hyväksyi 2016 energia- ja ilmasto-ohjelman, jossa tavoitteeksi asetettiin hiilineutraali Vaasa vuonna 2035. Ohjelman toteutuksesta on raportoitu vuosittain kaupunginhallitukselle, mutta valtuustoon asti ei seuranta ole tavallisesti tullut. Vihreiden edustaja kaupunginhallituksessa, Laura Ala-Kokko sai kuitenkin läpi sen, että merkittävyytensä vuoksi ohjelma pitää käydä läpi valtuustossa.

Ivanka Capova jätti aloitteen, että hiilineutraaliustavoite aikaistettaisiin 2020-luvun puolelle. Capova perusteli aikaistamista sillä, että moni muu kaupunki asettanut paljon kunniahimoisemman tavoitteen, esimerkiksi Joensuu 2025,Turku 2029, Espoo 2030.

Capova totesi, että Vaasa on ajamassa alas kivihiilen käyttöä 30% jo vuoteen 2020 mennessä Vaskiluotoon rakennettavan lämpövaraston avulla. Kaupungin pahin ilmastosaastuttaja on perinteisesti ollut kaukolämpö, mutta nyt tieliikenne on jo pahempi saastuttaja. Nyt on aika panostaa julkisen liikenteen kehittämiseen.

Mikä on sundomilaisen yläkoululaisen lähikoulu?

Emine Ehrström huomautti, että lähikouluperiaate ei toteudu Sundomin ruotsinkielisten yläkoululaisten kohdalla. Sundomilaiset menevät Porvarinkadun kouluun, vaikka Övningsskola on merkittävästi lähempänä Sundomia. “Tässä joudutaankin punnitsemaan, että laitetaanko lapsi maantieteellisesti lähempään kouluun, jolloin joudutaan luopumaan koulukuljetuksista, vai laitetaanko lapsi yhteisöllisyyttä tukien Porvarinkadun kouluun ystävien kanssa.”

Lisäksi Ehrström toivoi, että ruotsinkielisen ja suomenkielisen perusopetuksen lähikoulualueperiaatetta yhdenmukaistettaisiin. Vain ruotsinkielisellä perusopetuksella on tällä hetkellä muodostettu jaot lähikouluihin.

Luottamustoimet

Valtuutettu Lotta Alhonnoro nimettiin Teknisten liikelaitosten johtokuntaan ja Tobias Simon jätelautakunnan varajäseneksi.