Vihreät terveiset Vaasan valtuuston kokouksesta 18.3.2019

Valtuustossa listattiin käsittelemättömät valtuustoaloitteet. Aloitteita tekevät valtuutetut, kun he toivovat että jokin asia otetaan poliittisten päätöksentekoelimien käsittelyyn.

Ongelmaksi on noussut, että virkamiehet eivät ota valtuustoaloitteita käsittelyyn, vaan ne saattavat maata virkamiesten “pöytälaatikossa” vuosikausia. Esimerkiksi vihreiden Emine Ehrström kertoi valtuustolle, että hän on tehnyt kolme aloitetta 2017 ja yhden 2018. Yksikään niistä ei ole edennyt luottamuselimen käsittelyyn.  “En koe että meidän valtuutettujen työtä arvostettaisiin ja meitä kunnioitettaisiin.”

Kaupunginjohtaja Häyry ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kim Berg puolustelivat viranhaltijoita sillä, että kaupungin työvoimaa on säästösyistä leikattu rajusti, ja vähentyneestä työvoimasta osa on ollut sidottu kuntaliitoksen valmisteluun.

Vihreillä on sisällä seuraavat aloitteet, joiden käsittely on kesken tai sitä ei ole käytännössä aloitettu.

Kokouksessa oli käsittelyssä Ivanka Capovan valtuustoaloite, joka koski vaikutusten arviointia ja seurantaa. Capova kertoi, että aloite syntyi 2016, kun kaupungissa oli menossa suuret säästötoimet, eikä kenelläkään ollut selvää käsitystä, mitä seurauksia säästöillä on. Vaikutusten arviointia on ajettu systemaattiseksi osaksi viranhaltijoiden työtä ja sähköistä asiakirjahallintaa. Capovan mukaan nyt suunta on oikea ja odotettavissa on parempia päätöksiä ja seurantatietoa tehdyistä toimenpiteistä.

Kokouksessa käsiteltiin myös asuntopoliittinenohjelma. Ivanka Capova puhui kaupunginosien segregaatiosta (eriytymisestä) ja erityisesti Ristinummen segregaatiokehityksestä. Tekeillä on kaupunginosien sosioekonomista eriytymistä tarkasteleva selvitys, joka sisältää myös toimenpide-ehdotuksia.  Ristinummi herätti paljon keskustelua valtuustossa.

Lotta Alhonnoro muistutti asuntopoliittisen ohjelman yhteydessä, että Vaasalla on tavoitteena tulla hiilineutraaliksi 2035. Jos tämä tavoite aiotaan toteuttaa, se pitää huomioida kaikessa rakennustoiminnassa, ei vain Ravilaaksossa. Hiilineutraalia Vaasaa rakennetaan nyt.

Lotta Alhonnoro jätti aloitteen “Kasvisruokailun, kasvisten käytön ja vegaaniruokavalion edistäminen Vaasan kaupungin ruokapalveluissa”. “Tällä hetkellä Vaasan päiväkodeissa ja kouluissa vegaani- eli vain kasvikunnan tuotteista valmistettua ruokaa on tarjolla ainoastaan lääkärintodistuksella. (…) Kasvisruokavalion noudattaminen ei saa olla lääkärintodistuksesta kiinni. Todistuksen vaatiminen hyväksi havaitun ruokavalion noudattamisesta ei ole tätä päivää. Ruokavalion monipuolisuuden varmistamiseksi vegaaniruokavaliota noudattava oppilas vanhempineen voivat kuitenkin tavata ravintoterapeutin kuten ravintosuosituksissa suositellaan.

Laura Ala-Kokko jätti aloitteen “Keskustan alueen nopeusrajoituksen laskeminen 30 km/h keskustan ruutukaava-alueella”. “Matalampi nopeustaso mahdollistaa paremmat edellytykset pyöräilylle ja kävelylle sekä keskustojen viihtyvyydelle. Lisäksi se parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää asukkaille tulevaa liikenteen meluhaittaa…. Ajonopeuksilla voidaan vaikuttaa siihen, että autoilu koetaan vähemmän houkuttelevana vaihtoehtona liikkua ydinkeskustassa.”