Vihreät terveiset Vaasan valtuustosta

Vuoden 2019 ensimmäisen valtuuston kokouksen esityslistalla oli mm. Vaasan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitys, sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahaesitykset vuodelle 2018, Wasa Station -hanke sekä iso joukko erilaisia valtuustoaloitteita. Aloitteissa oli kolme Vihreiltä: Laura Ala-Kokon aloite mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisystä sekä kaksi Ivanka Capovan aloitetta: Vaasan Rudolf Steiner -koulun vetovoimaisuuden lisääminen sekä kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

Lisämääräraha sosiaali- ja terveystoimelle

Sosiaali- ja terveystoimi tarvitsee lisämäärärahaa 3,8 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Valtuusto myönsi lisämäärärahaa sosiaalityö ja perhepalvelut -tulosalueelle 1,2 miljoonaa euroa sekä erikoissairaanhoidon tulosalueelle 2,6 miljoonaa euroa.

Wasa Station

Wasa Station on vanhan linja-autoaseman tilalle suunniteltu monitoimikortteli, johon kuuluu iso kongressi- ja musiikkikeskus, monitoimitila, hotelli ja ravintola, kauppakeskus, asuntoja sekä pysäköintihalli. Vaasan kaupunki ja rakennuttaja Lemminkäinen, nykyään YIT, aloittivat hankkeen vuonna 2014. Kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2017 Wasa Station -hankkeen toteuttamissopimuksen.

Nyt valtuusto päätti hyväksyä toteuttamissopimukseen kolme muutosta: 1) kaupunki omistaa musiikki- ja kongressikeskuksen kokonaan itse (aikaisemmin 60 %) ja monitoimitila muuttuu kokonaan yksityiseksi osaksi, 2) Kutakin rakennusosaa varten muodostetaan kolmiulotteinen kiinteistö (3D) ja 3) Yhtiöt voivat joko ostaa tai vuokrata rakennustansa varten tarvittavan kolmiulotteisen määräalan.

Wasa Station jakaa Vihreän valtuustoryhmän mielipiteitä. Osa kannattaa hanketta ja uskoo sen lisäävän Vaasan vetovoimaa, osa pitää hanketta liian riskialttiina ja kalliina. Isot päätökset (kiinteistöyhtiön perustaminen ja lainantakauspäätös) tehdään toukokuussa valtuuston kokouksessa. Jos peräännymme hankkeesta toukokuuhun mennessä, joutuu Vaasan maksamaan enintään 200 000 euroa sopimussakkoa. Toukokuun jälkeen sopimussakot ovat miljoonaluokkaa. Toukokuun jälkeen sopimus voi purkautua Lemminkäisen (YIT) puolelta, jos se ei saa kasaan 65 % sitovia esisopimuksia eikä löydä hankkeellen rahoittajaa eli ostajaa, jolle se voi myydä hankkeen sen valmistuttua. Tällöin osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan.

RKP:n Sture Eriksson esitti kohdan palauttamista ja Kokoomuksen Kai Luoma hylkäämistä (eli koko hankkeesta vetäytymistä) mutta nämä esitykset hävisivät äänestyksessä ja valtuusto hyväksyi toteuttamissuunnitelman muutokset. Hanketta jatketaan ja asia tulee seuraavan kerran valtuustoon toukokuussa.

Vihreiden aloitteet

Laura Ala-Kokko teki keväällä 2018 aloitteen mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisystä Vaasan kaupungissa. Aloitteeseen saadussa vastauksessa on käyty läpi nykytilannetta ja joitakin käynnissä olevia toimia, mutta ne eivät sellaisenaan kohdennu riittävästi ja suoraan mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisyyn. Vaasassa ei ole esimerkiksi tutkittu, kuinka paljon mikromuovia löytyy jätevesissä. Lainsäädännön mukaan toimiminen on minimi, vastuullinen ympäristöpolitiikka katsoo tätä pidemmälle ja pyrkii ennakoivasti ja vapaaehtoisin toimin vaikuttavimpia tuloksiin. Vaasan tulisi olla mukana selvittämässä ja ratkaisemassa mikromuoviongelmaa, esimerkiksi korvaamassa muovia vaihtoehtoisilla materiaaleilla. Nykytilanteen toteaminen ei riitä, vaan pitäisi esittää ratkaisuja. Ala-Kokko esitti aloitteen palauttamista, mutta palautusesitys hävisi äänestyksen.

Valtuustossa käsiteltiin vastausta Ivanka Capovan keväällä 2018 tekemään aloitteeseen Vaasan Rudolf Steiner -koulun vetovoimaisuuden lisäämisestä. Capovan mukaan muissa kaupungeissa Steiner-koulua on osattu hyödyntää houkuttelevuustekijänä. Capova teki ponsiesityksen: Valtuusto toivoo, että monipuolista opetustarjontaa käytetään aktiivisemmin Vaasan vetovoimatekijänä markkinoinnissa. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Toinen Ivanka Capovan aloite koski kiusaamisen ehkäisyä ja työrauhan edistämistä Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Aloitteeseen saadussa vastauksessa kerrotaan, että paljon tehdään ja lain mukaisesti, mutta se ei Ivankan mukaan riitä. Kiusaamista on edelleen ja se on monipuolistunut, ja siihen on puututtava aktiivisemmin. Capova esitti ponnen: Valtuusto toivoo, että kiusaamiseen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi tehdään entistä vaikuttavampaa, järjestelmällisempää ja suunnitelmallisempaa työtä. Yhteistyötä tulisi lisätä koulutusasteiden, koulujen ja eri toimijoiden välillä, mm. nuorisovaltuusto, huoltajat, kolmas sektori. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Jätetyt aloitteet:

Lotta Alhonnoro: Fysioterapiaa äideille neuvolapalveluiden yhteydessä.