Pohjalaismaakunnilla on loistava mahdollisuus olla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttämisen edelläkävijä Suomessa. Tavoitteiden täyttäminen myös hyödyttää maakuntien taloutta, sillä ilmastopäästöjä ja muita ympäristöhaittoja vähentävän teknologian kysyntä kasvaa nopeasti. Tämä on suuri mahdollisuus alueemme elinkeinoelämälle tuottaa niitä ratkaisuja, joita koko maailma tarvitsee.

Ilmastonmuutosta ei torjuta nykyisen hallituksen tarjoamilla toimilla. Meidän tulee vahvistaa ja suojella metsien ja soiden hiilinieluja sekä edistää luopumista fossiilisista polttoaineista. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii uskallusta muuttaa talouden rakenteita, ja sitä on Vaasan vaalipiirin alueella jo nähty. Esimerkkeinä alueellamme ovat vaikkapa lukuisat tuulivoimahankkeet, kasvava kiinnostus biokaasuun, maalämmön nopea yleistyminen, Vaasan kukoistava cleantech-sektori ja kahden maakunnan alueelle syntymässä oleva akkuklusteri.

Alueellamme on jo nyt paljon ilmastotyöpaikkoja, mutta niiden määrä voidaan moninkertaistaa. Tutkimusten mukaan uusiutuviin perustuva energiajärjestelmä työllistäisi enemmän kuin nykyinen fossiilitalous. Työpaikkoja syntyy teollisuuden, palveluiden ja maatalouden aloille. Alueemme yliopistoille että ammattikorkeakouluille tämä tarjoaa mahdollisuuksia. Lisäämällä satsauksia puhtaan energian koulutukseen turvaamme elinvoimaisen tulevaisuuden.

Vihreät tahtovat tehdä maataloudesta ilmaston kannalta kestävämpää. Haluamme hyödyntää maakuntiemme suuret mahdollisuudet ruuantuotannon ilmastovaikutusten vähentämisessä, esimerkiksi lisäämällä kotimaisen kasviproteiinin tuotantoa ja jalostusta.

Tämän kannanoton teki Vaasan vaalipiirin vihreät syyskokouksessaan 28.11. Vaasassa