Vihreät terveiset Vaasan valtuustosta ennen kesätaukoa

Lisää läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta päätöksentekoon

Valtuusto hyväksyi monia katsauksia edelliseen vuoteen 2017, esimerkiksi tilinpäätöksen, tarkastuslautakunnan kertomuksen ja henkilöstöraportin. Vihreiden Ivanka Capova huomautti, että kaupungin johtoryhmä on päättänyt 2016 tehdä päätöksistä ennakkoarvioinnit, jotta nähtäisiin etukäteen, mitä seurauksia isoilla päätöksillä on. Käytännössä päätöksistä ei ole kuitenkaan tehty ennakkoarviointeja. Capovan mukaan tämä osoittaa, että kaupungissa on johtamisongelma, ja päätöksenteko ei ole niin läpinäkyvää kuin se voisi olla.

“Vihreä tiekartta” vuodelle 2019

Valtuusto hyväksyi talouden kehyksen eli toimialojen maksimimäärärahat vuodelle 2019. Perinteisesti kehys sitoo valtuuston budjettikokousta, joka jakaa määrärahat yksityiskohtaisesti kaupungin eri yksiköille.

Vihreiden Ivanka Capova ilmoitti, että kehyksestä huolimatta tulemme tekemään loppuvuoden budjettikokouksessa noin miljoonalla eurolla korotusesityksiä “pienten kuntalaisten” elämän parantamiseksi. “Vihreiden tiekartassa on korotettuja määrärahoja mm. lastensuojelussa, lasten varhaiskasvatuksessa, vanhushoidossa ja bussiliikenteessä. Pieniä määrärahakorotuksia on tarkoitus esittää mm. eläinlääkäritoimintaan ja vapaan kulttuurin rahoitukseen.

Menonkorotukset voidaan kattaa toisaalta niin, että kalliiden ostopalvelujen sijasta tuotetaan halpoja omia palveluja esimerkiksi perheohjauksessa; toisaalta niin että kaupungin talous tasapainotetaan vasta vuoden 2020 loppuun mennessä. Nyt kaupungin tavoitteena on tasapainotus 2019 mennessä, ja tämä tiukka aikataulu on aiheuttanut kovan vyönkiristyksen.

Capovan puheen voi kokonaisuudessa lukea tästä.

Kahdeksankerroksisia taloja Vaasaan

Ns. Saunatalon korttelin asemakaava hyväksyttiin valtuuston kokouksessa. Entisen linja-autoaseman ja mahdollisen tulevan Wasa Stationin viereen muodostuu tiheästi rakennettu, ylimmillään 8-kerroksinen keskustakortteli. Sen läpi on tarkoitus vetää kevyen liikenteen väylä, joka ylittää rautatien.

Toinen hyväksytty asemakaava oli Kirkkopuistikko 4, jonne myös voidaan nyt rakentaa 8-kerroksinen talo. Vaasan keskustan yleiskaava mahdollistaa yleisesti 8-kerroksiset ja erikseen merkityillä paikoilla myös tätä korkeammat rakennukset. Se, otetaanko yleiskaavan sallimat 8 kerrosta käyttöön jollain alueella, määritellään erikseen asemakaavassa.

Vihreät suhtautuvat myönteisesti varovaiseen keskustan kerroslukujen lisäämiseen, kunhan huomioidaan asukasviihtyvyys ja toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus.