Merenkurkun laivahanke tuo LNG:n Vaasaan

Valtuusto päätti sitoutua Merenkurkun uuteen laivaan lainatakauksella ja tarvittaessa pääomasijoituksella. Vihreä valtuustoryhmä kannattaa uutta Merenkurkun laivaa. Lotta Alhonnoro sanoi, että päätöksessä ei ole kyse pelkästä laivasta, vaan liikenteen kehittämisen suuremmasta kokonaisuudesta ja samalla Vaasan kehityksestä ja tulevaisuudesta.

Laivahankkeen ja liikenneverkon lisäksi päätöksessä on kyse myös sitoutumisesta uuteen energialähteeseen, LNG:hen eli nesteytettyyn maakaasuun.

On arvioitu, että LNG alentaa laivaliikenteen hiilipäästöjä 25% nykyiseen verrattuna. Tämä olisi siis välitön hiilipäästöjen lasku.

LNG:tä voisivat käyttää myös muut yritykset, esimerkiksi energiayhtiöt tuulisähkön varavoimana. LNG-terminaali Vaasassa toisi siis laajoja kerrannaisvaikutuksia pohjalaiseen elinkeinoelämään.

Tulevaisuudessa nesteytetty maakaasu voidaan ehkä korvata nesteytetyllä biokaasulla, jolloin energia olisi täysin uusiutuvaa. Me Vihreät haluamme olla rakentamassa kestävää, tulevaisuuden ratkaisuihin nojaavaa ja entistä elinvoimaisempaa Vaasaa.

Ooppera, englanninkielinen peruskoulu, kerrostaloja Palosaareen

Kahden äänestyksen jälkeen hyväksyttiin, että Vaasan oopperasäätiön toiminnot siirretään kaupunginteatterille, ja tätä varten teatterin budjettiin lisätään 150 000 €. Vihreät kannattivat oopperan ottamista kaupunginteatterin vastuulle mutta eivät sitä, että kaupunki vastaa oopperasäätiön tekemistä sitoumuksista.

Valtuusto keskusteli siitä, pitäisikö peruskoulun englanninkielinen linja laajentaa kaksisarjaiseksi (kahdelle rinnakkaisluokalle). Linja palvelee ensisijaisesti kaupunkiin asettuvien kansainvälisten asiantuntijoiden lapsia. Lopullista päätöstä asiasta ei vielä tehty, vaan yksityiskohtia selvitellään.

Palosaaren Rahkolan alueelle (Påttin puhdistamon viereen) hyväksyttiin kerrostaloalueen mahdollistava kaava.

Miesten aseman parantaminen

Emine Ehrström jätti aloitteen ”Poikien ja miesten hyvinvoinnin turvaaminen ja osallisuuden edistäminen”. Hän esitti, että Vaasan kaupungissa nimetään vastuullinen taho, joka selvittää olemassa olevaa tilannetta ja ryhtyy asiassa kehittämistoimiin.

Ehrström perustelee aloitettaan mm. näin :

“Syrjäytymisen on todettu olevan erityisesti nuorten miesten ongelma. Syrjäytyneistä 15–29-vuotiaista noin kaksi kolmasosaa on nuoria miehiä. On oletettavaa, että mitä pidemmän aikaa henkilö on syrjäytynyt, sitä pienemmäksi esimerkiksi koulutuksen suorittamisen todennäköisyys muuttuu. (…) Valtiovarainministeriön teettämän selvityksen mukaan miesten työllisyysasteen lasku ja syrjäytymisen lisääntyminen on yksi merkittävä syy sille, miksi syntyvyys on laskenut Suomessa viime vuosina. (…) Tällä hetkellä 20–29-vuotiaista miehistä melkein 87 prosenttia on vailla lasta. (…) Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman miestyöryhmän mukaan miesten aseman parantaminen edellyttää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista sekä miesnäkökulmien nykyistä parempaa huomioon ottamista. Ammattilaisille on annettava opetusta miesten, isien ja poikien kohtaamiseen ja tukemiseen sekä miesten moninaisuuden ymmärtämiseen.”

Yhteystiedot
Lotta Alhonnoro, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
lotta.alhonnoro(at)vihreat.fi
Laura Ala-Kokko, Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja,
laura.ala-kokko(at)vihreat.fi
Ivanka Capova, valtuutettu,
ivanka.capova(at)vaasa.fi
Emine Ehrström, valtuutettu,
emine.ehrstrom(at)vaasa.fi