Vaasanseudun vihreät ry valitsi kevätkokouksessaan ensimmäiset ehdokkaat mahdollisiin maakuntavaaleihin Pohjanmaan maakunnassa. Ehdokkaiksi nimettiin kääntäjä Laura Ala-Kokko, toiminnanjohtaja Markku Harju, eläkeläinen KTM Kaarlo Lepistö, ekonomi Tapio Osala, erikoissuunnittelija HTM Tuula Närvä, kokemusasiantuntija ja opiskelija Tomi Paalosmaa, toiminnanjohtaja Suvi Syrjä ja KTK opiskelija Tuukka Tarkkinen
 

Kuvassa vasemmalta oikealla / bild från vänster till höger Markku Harju, Kaarlo Lepistö, Suvi Syrjä, Tuukka Tarkkinen, Tomi Paalosmaa, Tapio Osala, Tuula Närvä ja Laura Ala-Kokko

.

Vaasanseudun vihreät  vastustaa Sundomin Rönnskäretiin suunniteltuja avohakkuita. Hakkuiden kohteena on yhteensä yli 20 hehtaaria vanhaa kuusimetsää. Metsän ikä on toistasataa vuotta ja se sijaitsee Suomen ainoalla Unescon luonnon maailmanperintöalueella. Vaasanseudun vihreät jättää asiasta muistutuksen Vaasan kaupungille, joka tekee päätöksen hakkuuluvasta.

 

Vasanejdens gröna rf valde vid vårmötet sina första landskapsvalskandidater i Österbotten. Som kandidater ställdes översättare Laura Ala-Kokko, verksamhetsledare Markku Harju, pensionär Kaarlo Lepistö, ekonom Tapio Osala, specialplanerare Tuula Närvä, studerande Tomi Paalosmaa, verksamhetsledare Suvi Syrjä och studerande Tuukka Tarkkinen.
 
Vasanejdens gröna ställer sig mot den planerade avverkningen på Rönnskäret i Sundom. Avverkningen gäller över 20 hektar av gammal granskog. Äldern på skogen är över hundra år och den finns inom Finlands enda Unescos naturvärldsarvsområde. Vasanejdens gröna lämnar en anmärkning i ärendet till Vasa stad som fattar beslutet om avverkningstillståndet.
 
Tuula Närvä, 
puheenjohtaja ordförande Vaasanseudun vihreät 
050 5181 939
 
Juha Tuomikoski
varapuheenjohtaja vice ordf. Vaasanseudun vihreät
050 3577 859