Vihreät terveiset Vaasan valtuustosta 19.03.2018!

Valtuuston kokouksessa puhuttiin muun muassa valtuutettujen demokraattisesta oikeudesta tehdä aloitteita, sisäilmaongelmien vastuukysymyksistä ja avoimesta viestinnästä sekä kaupungin pysäköintipolitiikasta.


Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsittelyä pitää nopeuttaa

Vuonna 2018 aloitteita on edelleen käsittelemättä jopa vuodelta 2012. Ivanka Capova korosti puheenvuorossaan sitä, että aloitteet ovat yksi valtuutetun vaikuttamiskanavista. jos niitä ei käsitellä ohjeen mukaan eli yhden vuoden sisällä saapumisesta, tämä vaikuttamiskanava tehdään tyhjäksi. 

Vaasan koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien viestintään tarvitaan avoimuutta

Avoin viestintä on kaiken viestinnän lähtökohta ja luottamuksen perusta. Tällä hetkellä kaupungin verkkosivuilta ei kuitenkaan löydy sisäilma-asioiden osalta juuri mitään tietoa. Sisäilmatyöryhmän tiedotteita tai esimerkiksi tietoa siitä, kehen ottaa yhteyttä sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä, ei löydy. Vaasassa tehdään paljon sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi. Kun tietoa tehdyistä toimenpiteistä ei ole kaupungin kautta tarjolla, etsitään sitä muista lähteistä, jolloin huhupuheet voivat saada suuren roolin.

Lotta Alhonnoron ponsiesitys “Valtuusto toivoo sisäilmakysymyksiin liittyen avoimuutta tiedottamisessa. Vaasan kaupungin verkkosivuille olisi hyvä tehdä oma osionsa sisäilma-asioille, josta ilmenee mm. kaupungin sisäilmaohjeistus ja -prosessit sekä sisäilmatyöryhmän tiedotteet“ hyväksyttiin yksimielisesti.

Ivanka Capovan puheenvuorossa peräänkuulutettiin selkeämpää vastuunjakoa ja prosesseja sisäilmaongelmissa. Liian usein viranhaltija ja luottamushenkilöt eivät tiedä käytännössä kenen vastuulla asiat ovat. Lautakunnissa todetaan, että vastuu on talotoimella päätökset tehdään siellä. Talotoimi vastaa taas siihen, että he hallinnoivat ja vastaavat kiinteistöistä, mutta tarpeet ja toimenpide-ehdotukset tulevat kentältä eli eri hallintokunnilta ja kiinteistöjen käyttäjiltä. Vastuukysymysten pompotteluun on tultava loppu.

Vaasan kaupungin pysäköintipolitiikka

Laura Ala-Kokko esitti, että Vaasan kaupungissa valmistauduttaisiin markkinaehtoiseen pysäköintijärjestelmään siirtymiseen. Markkinaehtoisessa pysäköintojärjestelmässä autopaikkoja rakennetaan vain niin paljon, kuin rakennuttaja kokee kohteeseen tarvittavan. Julkisen liikenteen kehitys ja jakamistalous tulevat muuttamaan kaupunkilaisten kulutus- ja liikkumistapoja, joten Vaasassakin on syytä varautua siihen, että tulevaisuuden kaupunki rakennetaan ihmisille, ei autoille.

Ala-Kokko teki seuraavan esityksen tekstilisäyksestä Vaasan kaupungin pysäköintipolitiikkaan: “Pysäköintipolitiikan avulla voidaan myös hillitä rakenta­misen kustannuksia ja tiivistää kaupunkirakennetta. Pysäköintipaikkojen riittävyyttä jatkuvasti arvioimalla voidaan kaupungissa asteittain siirtyä kohti markkinaehtoista pysäköintijärjestelmää ilman, että kaupungin kilpailukyky ja palveluiden saavutettavuus vaarantuu.” Valtuuston enemmistö ei kuitenkaan ollut esityksen takana.

Jätetyt aloitteet

Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Päivän teeman mukaisesti Lotta Alhonnoro jätti valtuustoaloiteen #MeToo: Vaasasta syrjimättömyyden ja tasa-arvon edelläkävijä

Vaasan Rudolf Steiner –koulun potentiaali Vaasan kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseksi on täysin hyödyntämättä. Ivanka Capova jätti asiasta aloitteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut kattavan raportin koulukiusaamisen ehkäisyyn. Ivanka Capova jätti raportin hengen mukaisen valtuustoaloitteen kiusaamisen ehkäisyksi ja työrauhan edistämiseksi Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella.

Muovit muodostavat vakavan riskin ympäristölle, etenkin vesistöille, niiden yleisyyden ja pitkäikäisyyden vuoksi. Luontoon joutuessaan muoviroska ei häviä, vaan pilkkoutuu pieniksi paloiksi. Laura Ala-Kokko vaatii aloitteessaan, että Vaasan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Yhteystiedot
Lotta Alhonnoro, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
lotta.alhonnoro( at )vihreat.fi
Laura Ala-Kokko, Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja,
laura.ala-kokko( at )vihreat.fi
Ivanka Capova, valtuutettu,
ivanka.capova( at )vaasa.fi
Emine Ehrström, valtuutettu,
emine.ehrstrom( at )vaasa.fi