Valtuuston kokouksessa puhutti onnistuneen kotoutumisen suhde kaupungin kansainvälisiin tavoitteisiin sekä lastensuojelu ja ilmaiset parkkipaikat.

Kansainvälinen ohjelma
Vaasan kaupungille on laadittu kansainvälinen ohjelma, jonka tarkoituksena on kansainvälisen toiminnan roolin ja tavoitteiden selkeyttäminen. Kansainvälinen ohjelma keskittyy nyt hyvin paljon siihen, miten Vaasaa viedään maailmalle, ei niinkään siihen, miten hyödynnämme kaupungistamme jo löytyvää kansainvälistä potentiaalia. Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Lotta Alhonnoro kiitti ohjelmassa painotettua tutkimus- ja hankerahaa. Tutkimukseen pohjaava päätöksenteko on avain parempaan ja vaikuttavampaan päätöksentekoon. Alhonnoro kuitenkin muistutti, että aivan liian moni korkeakouluopiskelija ja tutkija joutuu palaamaan takaisin kotimaahansa, vaikka olisi kiinnostunut jäämään Vaasaan. Näistä kansainvälisistä osaajista on kyettävä ottamaan parempi koppi. On luotava korkeakoulujen, yritysten ja kaupungin välinen verkosto jonka avulla varmistetaan, että osaajat jäävät Vaasaan. Lotta Alhonnoron puheenvuoron aiheesta voit lukea täältä

Vihreä valtuustoryhmä teki valtuustokokouksessa ponsiesityksen siitä, että kaupunki esittää selkeän tahon/paikan erityisesti työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella maahan tulleille henkilöille, jossa heidän on mahdollista saada lain kotoutumisen edistämisestä mukainen alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Vihreiden ponsiesitys oli toive siitä, että lakisääteisiin palveluihin kiinnitetään jatkossa huomiota. Valtuustossa esitettiin esimerkiksi, ettei kotouttaminen kuulu osaksi kansainvälisyysohjelmaa eivätkä kotouttamistoimenpiteet kosketa kansainvälisiä osaajia. Tämä on täysin virheellinen käsitys ja valitettava näkemys. Esimerkiksi Vaasalaiseen yritykseen töihin tulleen asiantuntijan perheen onnistunut kotoutuminen on avainasemassa siinä, että perhe jää kaupunkiimme. Vihreiden ponsiesitys siitä, että kansainvälistä ohjelmaa päivitettäessä tulee kuulla myös kotouttamisen asinatuntijoita sai kuitenkin valtuustolta tarvittavan kannatuksen. Emine Ehrström kirjoittaa blogissaan aiheesta lisää.

Lastensuojelun määräajat
Valtuusto päätti myöntää määrärahan, joilla määräaikaisen työntekijän työ jatkuu vuoden 2018 loppuun. Valtuustoryhmä kannatti tätä esitystä, mutta oli tyytymätön lastensuojelun kokonaistilanteeseen Vaasassa. Ivanka Capovan pitämässä puheessa korostettiin, että meidän tavoite vuodelle 2018 on saada lastensuojeluun 2-3 vakituista työntekijää lisää. Tällä hetkellä lastensuojelun tilanne on kriittinen ja ennaltaehkäisystä ei voida puhua. Asiakkaita (lapsia) on liian monta yhtä sosiaalityöntekijää kohden, ja jonot palvelutarveselvitykseen ovat laittomalla tasolla. Tästä Aluehallintovirasto on huomauttanutkin. Kokonaiskustannukset nousevat viivästyneen avun ja siitä seuraavien raskaampien tukitoimenpiteiden takia. Kaupungin lastensuojelun tilanne on saatettava kestävälle pohjalle jo ennen sote-hallinnon uudistusta, lastensuojelutilanteen romahduksen ja tragedioiden välttämiseksi. Lisää aiheesta Ivankan blogissa.

Maksuton pysäköinti ydinkeskustassa
Kokoomuksen valtuutettu Leena Tulimaan aloite esitti pysäköintipaikkojen muuttamista maksuttomaksi Kirkkopuistikko 24-28 välisellä alueella. Hän perusteli maksuttomuutta sillä, että Merenkurkun koulun lukiolaiset eivät löydä läheltä maksutonta parkkipaikkaa koulupäivänsä ajaksi. Tulimaa esitti aloitettaan palautettavaksi uudelleen käsittelyyn, mitä me vihreät vastustimme. Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, että vastauksessa aloitteeseen oli painotettu joukkoliikenteen kehittämistä ratkaisuna pysäköintiongelmiin, sekä valtuuston sitoutumista kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaan. Vaikka joukkoliikenne Vaasassa, eikä Vaasan ja sen ympäristökuntien välillä, toimi vielä täydellisesti, on lähivuosina tapahtunut paljon kehitystä. Toimiva joukkoliikenne ei ole ratkaisu vain koululaisten pysäköintiongelmiin, vaan helpottaa jokaisen kaupungissa asioivan arkea, valitsi kulkuneuvokseen sitten bussin tai yksityisauton. Ilmaisten pysäköintipaikkojen lisääminen sen sijaan auttaa vain hetkellisesti, sillä paikoille riittää varmasti ottajia, ja ilmaiselle paikalle voi huoletta jättää autonsa lepäilmään vaikka pidemmäksikin ajaksi. Tulimaan palautusesitys ei saanut valtuustoa taakseen. Laura Ala-Kokon puheen aiheesta voit lukea täältä.

Suomi 100 -suojelumetsien perustaminen
Vihreiden varavaltuutettu Eeva Simons teki viime valtuustokaudella aloitteen Suomi 100 -suojelumetsien perustamisesta. Aloite käsiteltiin nopealla tahdilla, ja viime vuoden loppupuolella kaupunginhallitus päätti suojella kolme tärkeää aluetta lahjaksi satavuotiaalle Suomelle. Alueita suojeltiin yhteensä yli 50 ha; Haukineva, (11,3 ha) joka edustaa suotyyppiä (avoluhta), Öjen, (10,9 ha) luonnontilainen korpialue, joka täydentää viereistä Natura-aluetta sekä Hovioikeudenmetsä, (30,6 ha) monimuotoinen alue, jossa yhdistyy kulttuuriympäristö, perinnebiotyyppi, muinaismuistoalue ja virkistyskäyttö. Kiitos valmistelijoille ja päättäjille siitä, että Vaasan kaupunki tahtoi olla mukana suojelukohteiden lahjoittamisessa satavuotiaalle Suomelle. Jokainen valittu alue on tärkeä niin luonto- kulttuuri- kuin virkistysalueenakin, ja tulee suojeltuna varmasti ilahduttamaan myös tulevia sukupolvia!

Yhteystiedot