Kokouksessa 18.12.2017 oli päätettävänä mm. kaupungin investoinnit kuten jäähalli ja hallintotalon peruskorjaus sekä konserniohjaus ja useita aloitteita.

Jäähalli

Jäähallin laajennuksen ja peruskorjauksen kustannus oli esityslistassa 16,5 miljoonaa euroa. Rahoitus jäähallin korjaukseen ja laajennukseen jakautuisi seuraavalla tavalla: Vaasan kaupunki 10 miljoonaa euroa, Mustasaaren kunta 1,9 miljoonaa euroa sekä Vaasan ja Mustasaaren yhdessä omistama Kuntayhtymä Vaasan Areenat 3,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Vaasan Sport maksaisi oman osuutensa pääomavuokrana, jolloin 20 vuoden kuluttua jäähallin ravintola jää sen omistukseen.

Valtuustoryhmä oli yksimielisesti Laura Ala-Kokon esityksen takana, jossa ehdotettiin että jäähalli toteutetaan kokonaan kuntarahalla, koska Sportin mukana oleminen ja myöhemmin ravintolan omistaminen asettaa tapahtumanjärjestäjät eriarvoiseen asemaan. Ala-Kokon ehdotus ei saanut valtuuston enemmistöä taakseen.

Koko valtuustoryhmä kannatti jäähallin peruskorjausta, mutta kannat erosivat laajennuksen suhteen. Emine Ehrström ja Ivanka Capova kannattivat Vaasan kaupungin osuudeksi enintään 5 miljoonaa euroa. Laura Ala-Kokko ja Lotta Alhonnoro kannattivat esityslistan mukaista investointia, jossa Vaasan kaupungin osuus olisi 10 miljoonaa euroa. Tämä 10 miljoonan vaihtoehto meni läpi valtuustossa.

Sisäilmaongelmat ja muut investointihankkeet

Ivanka Capova esitti kaupungin koulujen, päiväkotien ym. kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjaamiseen 1 miljoona euroa lisää vuodelle 2018, 2 miljoonaa euroa lisää vuodelle 2019 ja 2 miljoonaa euroa lisää vuodelle 2020, mutta ehdotus ei saanut enemmistön kannatusta valtuustossa.

Capova esitti myös tekstilisäystä, jossa Talotoimen on mahdollista anoa valtuustolta lisärahaa sisäilmaongelmien korjaamiseksi heti kun tarvetta tulee, ilman että ei tarvitse odottaa kerran vuodessa pidettävää budjettikokousta. Tämä nopeuttaa sisäilmaongelmien korjaamista. Lisäys hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

Kannatimme hallintotalon peruskorjausta ja se meni valtuustossa yksimielisesti läpi. Lisäksi kannatimme skeittipuiston suunnittelua ja toteuttamista.

Konserniohjaus

Kannatimme SDP:n tekemää pontta paremmasta konserniohjauksesta, jossa kaupungin tahtotila tulisi tulevaisuudessa paremmin esille kuntayhtymissä. Ponsi jäi kuitenkin hyväksymättä, koska yli puolet valtuustosta vastusti.

Aloitteet

Kannatimme kotona lastaan hoitavan täsmälisän kriteerien yhdenvertaistamista ja perheiden valinnavapautta lapsen hoidossa. Kannatimme lähiruuan ja kasvisruuan suosimista kouluissa ja päiväkodeissa. Samalla Lotta Alhonnoro kävi muistuttamassa, että vegaaniruokaa saa tällä hetkellä vain lääkärintodistuksesta, vaikka myös sen tarjoaminen palvelee ruoan hankinnalle asetettuja kestävyyden tavoitteita.