Budjettikokouksessa 13.11.2017 oli päätettävänä mm. kaupungin strategia, veroprosentti ja talousarvio 2018.

Strategia

Vaasan kaupungin strategia määrittelee suuret linjat siitä, kuinka Vaasaa kehitetään tulevina vuosina.

Emine Ehrström  esitti, että kaupungin tavoitteisiin lisätään  “ydinkeskustan kehittäminen ja elävöittäminen” sekä “kaksikielisyyden vahvistaminen ja kehittäminen sekä kielistrategian laatiminen”. Laura Ala-Kokko puolestaan esitti tavoitteisiin lisättäväksi, että elinympäristöön ja infraan tehtävät investoinnit koskevat myös korjausrakentamista. Nämä vihreiden esitykset hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti. Lotta Alhonnoro toivoi, että strategiatyön lisäksi tulevaisuudessa käytäisiin keskustelua myös kaupungin visiosta.

Veroprosentti

SDP esitti, että Vaasan kaupungin kuntaveroprosenttia korotetaan 0,25 prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä se on tasan 20%. Valtuusto päätti äänin 41-18, että vero pidetään ensi vuonna ennallaan. Vihreistä Laura Ala-Kokko äänesti veronkorotuksen puolesta, kun taas Ivanka Capova, Lotta Alhonnoro ja Emine Ehrström äänestivät ennallaan säilyttämisen puolesta. Vihreiden mukaan peruspalveluissa on parantamisen varaa, mutta eriävät kannat veroprosenttiin johtuivat eri näkemyksistä kustannusten kattamisesta.  

Vuoden 2018 talousarvio

Lotta Alhonnoro totesi ryhmäpuheenvuorossa, että kannatamme terveyskeskusmaksun poistamista, subjektiivista päivähoito-oikeutta ja julkisen liikenteen kehittämistä mm. uudella bussilinjalla.

Laura Ala-Kokko kannatti puheenvuorossaan päivähoito-oikeuden rajoitusten poistamista sekä päiväkotien hoitajamitoituksen palauttamista vuoden 2015 tasolle. “Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa lapset epätasa-arvoiseen asemaan”, totesi Ala-Kokko puheessaan.

 

Emine Ehrström esitti 20 000 euron lisämäärärahaa Vaasan ydinkeskustan ja torin kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä kannatti Vas. Aino Akinyemen esitystä Welcome Officelle 60 000 euron lisämäärärahasta.

Juha Tuomikoski esitti 50 000 euroa ikäihmisten, vammaisten ja muiden erityisryhmien liikuntapalveluihin. Tuomikoski veti esityksensä kuitenkin pois, koska samasta asiasta 25 000€ esityksen tehneen SDP:n Anita Niemi-Iilahden esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vihreät kannattivat SDP:n esityksiä lastensuojelun määrärahojen, perheneuvolan ja omaishoidontuen korotuksista. Nämä esitykset eivät saaneet valtuuston enemmistöä taakseen. Lisäksi valtuuston enemmistö päätti, että Vaasan ei tule subjektiivista päivähoito-oikeutta, uutta bussilinjaa ja terveyskeskusmaksujen kanssa jatketaan entiseen tapaan, vaikka ne syventävät terveyseroja ja eriarvoistavat kaupunkilaisia.