Vaasan valtuuston kokouksessa 9.10.2017 oli päätettävänä monta tärkeää asiaa. Asialistalla oli esimerkiksi kuntaliitosneuvottelujen aloittaminen Mustasaaren kunnan kanssa ja Vaasan kaupungin hallintosääntö.

Kuntaliitosneuvottelut Mustasaaren kanssa

Valtuustokauden ehkä isoimpiin päätöksiin kuului kuntaliitosneuvotteluiden aloittaminen Mustasaaren kunnan kanssa. Vihreä valtuustoryhmä kannattaa kuntaliitosneuvottelujen aloittamista yksimielisesti, ja myös Vaasan valtuusto oli asian hyväksymisen kannalla.

Kuntaliitos vahvistaisi seutuamme, ja olisi molemmille osapuolille kannattava. Toivomme, että neuvottelut alkavat hyvässä hengessä ja niissä painotetaan kuntaliitoksen koko seudulle tuomia hyötyjä.

Gerby-Västervikin tekonurmikentän avustusanomus

Valtuustoryhmä kannatti yksimielisesti tekonurmikentän avustusta. Wasa Footballcup Oy rakentaa avustuksen voimin tekonurmikentän, ja avustuksen saamisen ehtona on se, että kenttä on päivisin vaasalaisten koululaisten käytettävissä. Vihreät teki asiaan kaksi ponsiesitystä.

Lotta Alhonnoro esitti, että kentän rakentamisvaiheessa ja käytössä otetaan huomioon mikromuovin leviämisen ehkäisy kentältä ympäristöön ja vesistöihin. Tekonurmikenttä koostuu kumirouheesta, jota kentälle joudutaan lisäämään aika ajoin. Kumirouhe, joka sisältää myös merkittävät määrät muovia, ei katoa kentältä taivaan tuuliin, vaan leviää vesistöihin ja ympäristöö, ellei asiaan kiinnitetä huomiota. Mikromuovi, nimensä mukaan mikroskooppisen pienet muovinpalaset, kerääntyy monista eri lähteistä ympäristöömme ja onkin ennustettu, että nykyisellä vauhdilla vuonna 2050 merissämme on enemmän muovia kuin kaloja.

Muovin leviämistä jalkapallokentiltä ympäristöön voidaan ehkäistä ottamalla asia huomioon kentän rakennusvaiheessa sekä ohjeistamalla pelaajat puhdistamaan välineensä kentältä lähtiessä. Vaasan valtuusto hylkäsi ponsiesityksen äänin 15 – 39.

Ivanka Capova peräänkuulutti puheessaan avoimuutta avustusten hakuprosessiin ja myöntämisedellytyksiin. Gerby-Västervikin kentän rakentaminen on epäilemättä kaupungille hyvä sopimus: saamme tekonurmikentän koululaisten käyttöön kolmasosalla koko kentän rakentamisen hinnasta. Kuitenkin moni muukin yhdistys hakee avustuksia kaupungilta hankkeisiin, joiden toteutumisesta kaupunki voisi hyötyä merkittävästi esimerkiksi hyvinvoinnin lisääntymisessä ja kotoutumisen edistämisessä. Näille hankkeille on vaikeampi laittaa tarkkaa hintalappua, mutta kolmannen sektorin panos hyvinvointipalvelujen tuottajana tulisi ottaa paremmin huomioon myös silloin, kun avustuksia jaetaan.

Capova esitti kohtaan ponnen, jossa toivottiin sopimukseen sisältyvän myös muiden kaupungin toimijoiden kuin koulujen mahdollisuus käyttää kenttää päiväsaikaan. Taustalla tässä oli se, että alueella on koulujen lisäksi myös muita kaupungin toimijoita kuten nuorisotoimi ja varhaiskasvatus, jolle soisimme oikeuden käyttää kenttää. Ponsiesitys kaatui äänin 19-40.

Vaasan kaupungin hallintosääntö

Ivanka Capova esitti myös lisäystä Vaasan kaupungin hallintosääntöön. Vaasan, Pohjolan energiapääkaupungin hallintosäännössä ei aikaisemmin ollut määriteltynä energia- ja ilmastoasioista vastaavaa tahoa. Capova esitti, että asia lisätään kaupunginhallituksen tehtävänkuvaukseen, ja lisäysesitys hyväksyttiin äänin 47 – 11.

Valtuustoaloite terveyskeskusmaksusta luopumisesta

Vaasan vasemmiston valtuutettu Anneli Lehdon aloite terveyskeskusmaksuista luopumisesta oli valtuuston käsittelyssä. Lehto esitti, että vuoden 2018 budjettia valmistellaan siten, että terveyskeskusmaksuista luopuminen on mahdollista.

Terveyskeskusmaksut kohdistuvat kaikkein pienituloisimpiin kuntalaisiin. Suuri osa työssäkäyvistä kuntalaisista on työterveydenhoidon piirissä, joten terveyskeskuksen käyttäjistä iso osa on työttömiä ja eläkeläisiä. Hyvin toimeentulevalle maksu ei ole este hoitoon hakeutumiselle, mutta pienituloinen, tai esimerkiksi toimeentulotuen varassa elävä henkilö joutuu liian usein valitsemaan hoidon ja muun perustoimeentulon välillä.

Vihreä valtuustoryhmä kannatti valtuutettu Lehdon esitystä, ja Lotta Alhonnoro painotti puheessaan sitä, että hoitoon menemättä jättämisen kustannukset voivat olla kaupungille kovat: “Ajoissa tapahtuva lääkärikäynti estää sairauksien puhkeamista ja lisää hyvinvointia, eli ennaltaehkäisee ja voi tuoda jopa säästöjä. Se, että jokainen pääsee tarvittaessa lääkäriin, on oikeudenmukaisuus ja tasa-arvokysymys,” Alhonnoro huomautti.

Aloite

Vaasan kaupunki ja Villieläinhoitola Nordic Wildlife Care yhteistoimintasopimukseen – Emine Ehrström