Syyskauden ensimmäinen kokous oli lyhyt, mutta vihreillä valtuutetuilla oli tärkeää asiaa. Kantaa otettiin niin nuorten työllistymiseen, eläinten oikeuksiin kuin pyöräilyn kokonaisvaltaiseen edistämiseenkin!

Laura Ala-Kokko antoi puheessaan evästystä työllistämistoimikunnan työhön. Kaupungin kesätyöpaikat on suunnattu nuorille, 16-24 vuotiaille. Ala-Kokko ehdotti, että työllistämistoimikunta miettisi uudelleen Vaasan kaupungin nuorille tarjoamien kesätyöpaikkojen ikärajoja. “Ihminen on virallisesti nuori alle 29-vuotiaana, miksi emme siis tarjoaisi myös kesätöitä 29 vuoden ikään saakka?” kysyy Ala-Kokko. Se, että opiskelijat pystyisivät hakemaan kaupungin kesätöitä myös opiskelujensa loppuvaiheessa, auttaisi osaltaan siihen, että nuoret jäisivät Vaasaan vielä opiskelujen jälkeenkin. Ala-Kokko on aiemmin tehnyt aloitteen nimettömän työnhaun kokeilemisesta Vaasan kaupungilla ja nosti asian uudelleen keskusteluun. Nimettömän työnhaun voisi ensi alkuun ottaa käyttöön Vaasan kaupungin kesätöitä jaettaessa.


Lotta Alhonnoro toi esiin, että Kalarannan kaavan valmistelussa ja suunnittelussa tulisi pyöräily huomioida kokonaisvaltaisesti. Vaasan kaupungin tavoitteena on lisätä pyöräilyä. Siitä mainitaan niin pyöräilyn kehittämissuunnitelmassa kuin kaupungin strategiassa. Pyöräily tulisi siis huomioida aina jo kaavan suunnitteluvaiheessa. Se ei tarkoita ainoastaan väyliä, vaan myös riittävää pyöräpysäköintiä. “Kalarannan palveluista nauttimaan kuljetaan jo nyt pyörällä. Ravintoloiden ja palveluiden lisääntyessä pyöräparkkien tarve vain lisääntyy. On todella tärkeää, että kaavassa otetaan tämä huomioon”, toteaa Alhonnoro.


ALOITTEET

Kaupunkipyörät Vaasaan – Lotta Alhonnoro

Vaasan imagon ja maineen näkökulmasta sähkö-pyörät kertoisivat tarinaa Vaasasta ei vain Pohjolan, vaan jopa maailman energia-pääkaupunkina. Kaupunkipyörät olisivatkin paitsi sijoitus pyöräilyyn ja sujuvampaan liikenteeseen, myös tapa tehdä näkyväksi Vaasan energia-osaamista ja eteenpäin katsovaa otetta.

Eläinsuojelulain velvoitteet kuntoon Vaasassa – Emine Ehrström

Vaasan kodittomien kissojen ystävät ry:lle tulee iso osa löytökissoja koskevista yhteydenotoista, jolloin kissoista huolehtiminen ja niistä koituvat kustan-nukset jäävät vapaaehtoistoimijoiden vastuulle Vaasassa.
Täten esitämmekin, että kaupunki ottaa vastuuta kodittomista kissoista ja huolehtii paikallisesti eläinsuojelutyön toteuttamisesta tukien kissatalon toimintaa kartoittamalla ja esittämällä uudet tilat Palosaaren Levoninkadulla sijaitsevalle kissatalolle.

Kaupunginvaltuutetut: Ivanka Capova, Lotta Alhonnoro, Laura Ala-Kokko ja Emine Ehrström
Menossa mukana myös varavaltuutetut Eeva Simons ja Marko Perälä