Kära gröna vänner!

Kommunalvalen 2017 närmar sig. Valdagen är söndag 9.4.2017 och förhandsröstning i Finland sker 29.3.-4.4.2017. Kandidatanmälningarna lämnas in 28.2.2017.

Februari är för oss en viktig månad av förberedelser. Valvinsten tar vi inte med bara några starka kandidater, utan tillsammans som ett stort Grönt kommunalvalsteam och en lång lista av kandidater. Varenda röst är viktig. De avgörande rösterna i kommunalvalen samlas ihop av små droppar bland de grönt tänkande kommuninvånarnas nätverk.

Kom med i vårt kommunalvalsteam och stöd Gröna värden i Vasanejden. Varje kandidat i varje kommun är viktig för oss, bara några få röster kan vara avgörande för en Grön plats i kommunfullmäktige. Att kandidera kan du göra enligt de resurser du har, antingen som stödkandidat med ditt namn och din bild eller med en kampanj i större skala. Välkomna med i teamet är även ni, som vill stöda vår gemensamma kampanj genom talkoarbete.

Kom och ta din plats i kommunalvalsteamet, antingen med att delta i något av våra infotillfällen (nästa 8.2. kl 18 i Kulturhuset Fanny, Kyrkoesplanaden 34) eller genom att kontakta de underskrivna.

Välkommen med!

ordf.
Juha Tuomikoski
juha.r.tuomikosk(_at_)gmail.com
050 3577 859

vice ordf.
Tuula Närvä
tuula.narva(_at_)netikka.fi
050 518 1939