Keskustan nopeusrajoituksen alentaminen 30km/h

Valtuustoaloite: Keskustan nopeusrajoituksen alentaminen 30km/h

Yksi Vaasan haasteista on autoistuminen. Meillä on kaunis ja viihtyisä keskusta, jonka suunnittelussa on kuitenkin lähiaoikoina liikaa painotettu autolla kulkemisen helppoutta.

Ihmiset ovat jääneet jalkoihin suunnittelussa. Kaupungissamme on paljon tehtävää viihtyisyyden ja turvallisuuden maksimoimiseksi, mutta tässä aloitteessa keskityn ajonopeuksien alentamiseen keskustan ruutukaava-alueella.

“Matalampi nopeustaso mahdollistaa paremmat edellytykset pyöräilylle ja kävelylle
sekä niiden (keskustojen) viihtyvyydelle. Lisäksi se parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää asukkaille tulevaa liikenteen meluhaittaa.” todetaan Vaasan keskustan osayleiskaavan liikenneselvityksessä vuodelta 2015 kun tarkastellaan sitä, asetetaanko keskustan alueen ajonopeudeksi 40 km/h vai matalampi 30 km/h. Tästä huolimatta nopeudet on päätetty jättää ennalleen 40km/h suurimmassa osassa kaupungin asuinkatuja.

Katuverkkomme periaatteena keskustan kohdalla on se, että keskustakehien sisäpuolella liikenne rauhoittuu, autot ohjautuvat kehiltä pysäköintiin ja sitä kautta siirrytään kävelijöiksi. Ajonopeuksilla voidaan vaikuttaa siihen, että autoilu koetaan vähemmän houkuttelevana vaihtoehtona liikkua ydinkeskustassa. Ajonopeuksien alentamisella vähennetään myös ’turhaa’ keskustan läpiajoa ja ohjataan liikenne tätä varten tehdyille nopeammille väylille, kuten Alskatintielle. Ajonopeuksien alentamisella on huomattavia vaikutuksia turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Ajo on edelleen sallittua, mutta hallitusti.

Ajonopeuksien lasku onkin merkittävin turvallisuutta lisäävä tekijä taajamissa ja suojateillä (HS 3.12.2018). Ajonopeuden laskulla neljästäkympistä kolmeenkymppiin on suuri merkitys jalankulkijalle potentiaalisessa törmäystilanteessa: kolmeakymppiä ajava saa autonsa pysäytettyä merkittävästi nopeammin kuin nopeammin ajava.

Melun lisäksi ajoneuvojen nopeus vaikuttaa myös katupölyn leviämiseen: korkeammalla nopeudella ajettaessa pölyä nousee ilmaan enemmän ja ilmavirtaukset myös pitävät pölyn leijumassa pidempään. Katupöly on kaupungissamme jokakeväinen ilmanlaatua huonontava tekijä, ja nopeuksia hidastamalla pystyisimme siis vaikuttamaan myös tähän.

Vähemmän autoa keskustassa taas vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen, ja sen on todettu olevan myös positiivinen tekijä keskustan yrityksille. Keskustamme tulee olla paikka, jossa viihdytään, paikka, joka on tehty ihmisille.

Edellämainituista syistä – kaupunkilaisten turvallisuuden, terveyden ja viihtyvyyden sekä kaupunkikeskustan houkuttelevuuden edistämiseksi ja katupölyn ja melun aiheuttamien haittojen minimoimiseksi –  keskustan ruutukaava-alueen sallittu ajonopeus on laskettava 30 kilometriin tunnissa kauttaaltaan.

Laura Ala-Kokko, vihreät